Opłacenie składki

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Aplikacji jest Okręg Polskiego Związki Wędkarskiego w Tarnobrzegu, ul. Przy Zalewie 2, 39-400 Tarnobrzeg, NIP 867-16-57-932.

2. Dane przechowywane w Aplikacji internetowej oraz dedykowanej aplikacji na telefony z systemem android są przez 12 miesięcy od daty wniesienia składki członkowskiej i wykorzystywane wyłącznie do celów ewidencyjnych i statystycznych Administratora.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego korzystania z Aplikacji.

4. Administrator zapewnia wszystkim Użytkownikom prawo wglądu do własnych danych osobowych oraz usunięcia danych osobowych takich jak:

5. W przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu).