Opłacenie składki

Krok 1. Wybierz typ składki

Jezioro Tarnobrzeskie

Składki okresowe uprawniające do wędkowania w Jeziorze Tarnobrzeskim. Wymagane jest zezwolenie w formie książeczki, które otrzymuje się podczas wnoszenia pierwszej składki u Skarbnika Koła lub innej osoby je rozprowadzającej. Wniesienie składki jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu

Łowisko "Piątka" Jeziórko

Składki okresowe uprawniające do wędkowania na Łowisku "Piątka" Jeziórko. Łowisko NO KILL Wniesienie składki jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu

Zbiorniki i rzeki

Składki okresowe uprawniające do wędkowania wyłącznie na wodach płynących i stojących Okręgu PZW w Tarnobrzegu oprócz Jeziora Tarnobrzeskiego i Stawu Nr 5 w Jeziórku. Wymagany jest Rejestr połowu ryb. Wniesienie składki jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu