Opłacenie składki

Krok 1. Wybierz typ składki

Jezioro Tarnobrzeskie

Składki okresowe uprawniające do wędkowania w Jeziorze Tarnobrzeskim. Wymagane jest zezwolenie w formie książeczki, które otrzymuje się podczas wnoszenia pierwszej składki u Skarbnika Koła lub innej osoby je rozprowadzającej. Regulamin

Staw Nr 5 w Jeziórku

Składki okresowe uprawniające do wędkowania na Stawie Nr 5 w Jeziórku. Łowisko NO KILL. Regulamin

Zbiorniki i rzeki

Składki okresowe uprawniające do wędkowania wyłącznie na wodach płynących i stojących Okręgu PZW w Tarnobrzegu oprócz Jeziora Tarnobrzeskiego i Stawu Nr 5 w Jeziórku. Wymagany jest Rejestr połowu ryb. Regulamin